Ontslag Maalstede

Uw werkgever in Maalstede mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maalstede zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maalstede

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maalstede. Uw werkgever in Maalstede mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maalstede arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maalstede niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maalstede te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maalstede u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maalstede of met bevallingsverlof bent in Maalstede.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maalstede kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maalstede die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maalstede
 • Als u in Maalstede lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maalstede wilt opnemen;
 • Omdat u in Maalstede lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maalstede lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maalstede wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maalstede op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maalstede

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maalstede. Uitzonderingen in Maalstede;
 • Als uw werkgever in Maalstede bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maalstede aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maalstede gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maalstede niet geschikt voor uw werk in Maalstede of
 • u functioneert niet voldoende in Maalstede.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maalstede

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maalstede niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maalstede of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maalstede verblijft, dan mag uw werkgever in Maalstede u eveneens wel ontslaan.