Ontslag Maaldrift

Uw werkgever in Maaldrift mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maaldrift zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maaldrift

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maaldrift. Uw werkgever in Maaldrift mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maaldrift arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maaldrift niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maaldrift te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maaldrift u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maaldrift of met bevallingsverlof bent in Maaldrift.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maaldrift kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maaldrift die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maaldrift
 • Als u in Maaldrift lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maaldrift wilt opnemen;
 • Omdat u in Maaldrift lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maaldrift lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maaldrift wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maaldrift op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maaldrift

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maaldrift. Uitzonderingen in Maaldrift;
 • Als uw werkgever in Maaldrift bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maaldrift aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maaldrift gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maaldrift niet geschikt voor uw werk in Maaldrift of
 • u functioneert niet voldoende in Maaldrift.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maaldrift

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maaldrift niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maaldrift of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maaldrift verblijft, dan mag uw werkgever in Maaldrift u eveneens wel ontslaan.