Ontslag Maalbroek

Uw werkgever in Maalbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maalbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maalbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maalbroek. Uw werkgever in Maalbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maalbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maalbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maalbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maalbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maalbroek of met bevallingsverlof bent in Maalbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maalbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maalbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maalbroek
 • Als u in Maalbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maalbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Maalbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maalbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maalbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maalbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maalbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maalbroek. Uitzonderingen in Maalbroek;
 • Als uw werkgever in Maalbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maalbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maalbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maalbroek niet geschikt voor uw werk in Maalbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Maalbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maalbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maalbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maalbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maalbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Maalbroek u eveneens wel ontslaan.