Ontslag Maalbergen

Uw werkgever in Maalbergen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maalbergen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maalbergen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maalbergen. Uw werkgever in Maalbergen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maalbergen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maalbergen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maalbergen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maalbergen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maalbergen of met bevallingsverlof bent in Maalbergen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maalbergen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maalbergen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maalbergen
 • Als u in Maalbergen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maalbergen wilt opnemen;
 • Omdat u in Maalbergen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maalbergen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maalbergen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maalbergen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maalbergen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maalbergen. Uitzonderingen in Maalbergen;
 • Als uw werkgever in Maalbergen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maalbergen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maalbergen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maalbergen niet geschikt voor uw werk in Maalbergen of
 • u functioneert niet voldoende in Maalbergen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maalbergen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maalbergen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maalbergen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maalbergen verblijft, dan mag uw werkgever in Maalbergen u eveneens wel ontslaan.