Ontslag Maaijkant

Uw werkgever in Maaijkant mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maaijkant zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maaijkant

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maaijkant. Uw werkgever in Maaijkant mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maaijkant arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maaijkant niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maaijkant te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maaijkant u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maaijkant of met bevallingsverlof bent in Maaijkant.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maaijkant kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maaijkant die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maaijkant
 • Als u in Maaijkant lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maaijkant wilt opnemen;
 • Omdat u in Maaijkant lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maaijkant lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maaijkant wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maaijkant op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maaijkant

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maaijkant. Uitzonderingen in Maaijkant;
 • Als uw werkgever in Maaijkant bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maaijkant aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maaijkant gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maaijkant niet geschikt voor uw werk in Maaijkant of
 • u functioneert niet voldoende in Maaijkant.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maaijkant

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maaijkant niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maaijkant of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maaijkant verblijft, dan mag uw werkgever in Maaijkant u eveneens wel ontslaan.