Ontslag Maaidijk

Uw werkgever in Maaidijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maaidijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maaidijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maaidijk. Uw werkgever in Maaidijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maaidijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maaidijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maaidijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maaidijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maaidijk of met bevallingsverlof bent in Maaidijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maaidijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maaidijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maaidijk
 • Als u in Maaidijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maaidijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Maaidijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maaidijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maaidijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maaidijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maaidijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maaidijk. Uitzonderingen in Maaidijk;
 • Als uw werkgever in Maaidijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maaidijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maaidijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maaidijk niet geschikt voor uw werk in Maaidijk of
 • u functioneert niet voldoende in Maaidijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maaidijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maaidijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maaidijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maaidijk verblijft, dan mag uw werkgever in Maaidijk u eveneens wel ontslaan.