Ontslag Maagd van gent

Uw werkgever in Maagd van gent mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maagd van gent zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maagd van gent

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maagd van gent. Uw werkgever in Maagd van gent mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maagd van gent arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maagd van gent niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maagd van gent te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maagd van gent u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maagd van gent of met bevallingsverlof bent in Maagd van gent.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maagd van gent kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maagd van gent die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maagd van gent
 • Als u in Maagd van gent lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maagd van gent wilt opnemen;
 • Omdat u in Maagd van gent lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maagd van gent lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maagd van gent wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maagd van gent op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maagd van gent

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maagd van gent. Uitzonderingen in Maagd van gent;
 • Als uw werkgever in Maagd van gent bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maagd van gent aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maagd van gent gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maagd van gent niet geschikt voor uw werk in Maagd van gent of
 • u functioneert niet voldoende in Maagd van gent.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maagd van gent

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maagd van gent niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maagd van gent of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maagd van gent verblijft, dan mag uw werkgever in Maagd van gent u eveneens wel ontslaan.