Ontslag Lytsewierrum /lutkewierum

Uw werkgever in Lytsewierrum /lutkewierum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lytsewierrum /lutkewierum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lytsewierrum /lutkewierum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lytsewierrum /lutkewierum. Uw werkgever in Lytsewierrum /lutkewierum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lytsewierrum /lutkewierum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lytsewierrum /lutkewierum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lytsewierrum /lutkewierum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lytsewierrum /lutkewierum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lytsewierrum /lutkewierum of met bevallingsverlof bent in Lytsewierrum /lutkewierum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lytsewierrum /lutkewierum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lytsewierrum /lutkewierum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lytsewierrum /lutkewierum
 • Als u in Lytsewierrum /lutkewierum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lytsewierrum /lutkewierum wilt opnemen;
 • Omdat u in Lytsewierrum /lutkewierum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lytsewierrum /lutkewierum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lytsewierrum /lutkewierum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lytsewierrum /lutkewierum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lytsewierrum /lutkewierum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lytsewierrum /lutkewierum. Uitzonderingen in Lytsewierrum /lutkewierum;
 • Als uw werkgever in Lytsewierrum /lutkewierum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lytsewierrum /lutkewierum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lytsewierrum /lutkewierum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lytsewierrum /lutkewierum niet geschikt voor uw werk in Lytsewierrum /lutkewierum of
 • u functioneert niet voldoende in Lytsewierrum /lutkewierum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lytsewierrum /lutkewierum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lytsewierrum /lutkewierum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lytsewierrum /lutkewierum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lytsewierrum /lutkewierum verblijft, dan mag uw werkgever in Lytsewierrum /lutkewierum u eveneens wel ontslaan.