Ontslag Lytse geast /kleine geest

Uw werkgever in Lytse geast /kleine geest mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lytse geast /kleine geest zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lytse geast /kleine geest

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lytse geast /kleine geest. Uw werkgever in Lytse geast /kleine geest mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lytse geast /kleine geest arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lytse geast /kleine geest niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lytse geast /kleine geest te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lytse geast /kleine geest u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lytse geast /kleine geest of met bevallingsverlof bent in Lytse geast /kleine geest.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lytse geast /kleine geest kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lytse geast /kleine geest die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lytse geast /kleine geest
 • Als u in Lytse geast /kleine geest lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lytse geast /kleine geest wilt opnemen;
 • Omdat u in Lytse geast /kleine geest lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lytse geast /kleine geest lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lytse geast /kleine geest wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lytse geast /kleine geest op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lytse geast /kleine geest

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lytse geast /kleine geest. Uitzonderingen in Lytse geast /kleine geest;
 • Als uw werkgever in Lytse geast /kleine geest bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lytse geast /kleine geest aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lytse geast /kleine geest gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lytse geast /kleine geest niet geschikt voor uw werk in Lytse geast /kleine geest of
 • u functioneert niet voldoende in Lytse geast /kleine geest.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lytse geast /kleine geest

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lytse geast /kleine geest niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lytse geast /kleine geest of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lytse geast /kleine geest verblijft, dan mag uw werkgever in Lytse geast /kleine geest u eveneens wel ontslaan.