Ontslag Luyksgestel

Uw werkgever in Luyksgestel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Luyksgestel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Luyksgestel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Luyksgestel. Uw werkgever in Luyksgestel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Luyksgestel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Luyksgestel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Luyksgestel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Luyksgestel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Luyksgestel of met bevallingsverlof bent in Luyksgestel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Luyksgestel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Luyksgestel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Luyksgestel
 • Als u in Luyksgestel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Luyksgestel wilt opnemen;
 • Omdat u in Luyksgestel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Luyksgestel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Luyksgestel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Luyksgestel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Luyksgestel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Luyksgestel. Uitzonderingen in Luyksgestel;
 • Als uw werkgever in Luyksgestel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Luyksgestel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Luyksgestel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Luyksgestel niet geschikt voor uw werk in Luyksgestel of
 • u functioneert niet voldoende in Luyksgestel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Luyksgestel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Luyksgestel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Luyksgestel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Luyksgestel verblijft, dan mag uw werkgever in Luyksgestel u eveneens wel ontslaan.