Ontslag Luxwoude /lúkswâld

Uw werkgever in Luxwoude /lúkswâld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Luxwoude /lúkswâld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Luxwoude /lúkswâld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Luxwoude /lúkswâld. Uw werkgever in Luxwoude /lúkswâld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Luxwoude /lúkswâld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Luxwoude /lúkswâld niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Luxwoude /lúkswâld te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Luxwoude /lúkswâld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Luxwoude /lúkswâld of met bevallingsverlof bent in Luxwoude /lúkswâld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Luxwoude /lúkswâld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Luxwoude /lúkswâld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Luxwoude /lúkswâld
 • Als u in Luxwoude /lúkswâld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Luxwoude /lúkswâld wilt opnemen;
 • Omdat u in Luxwoude /lúkswâld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Luxwoude /lúkswâld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Luxwoude /lúkswâld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Luxwoude /lúkswâld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Luxwoude /lúkswâld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Luxwoude /lúkswâld. Uitzonderingen in Luxwoude /lúkswâld;
 • Als uw werkgever in Luxwoude /lúkswâld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Luxwoude /lúkswâld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Luxwoude /lúkswâld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Luxwoude /lúkswâld niet geschikt voor uw werk in Luxwoude /lúkswâld of
 • u functioneert niet voldoende in Luxwoude /lúkswâld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Luxwoude /lúkswâld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Luxwoude /lúkswâld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Luxwoude /lúkswâld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Luxwoude /lúkswâld verblijft, dan mag uw werkgever in Luxwoude /lúkswâld u eveneens wel ontslaan.