Ontslag Lutterveld

Uw werkgever in Lutterveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lutterveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lutterveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lutterveld. Uw werkgever in Lutterveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lutterveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lutterveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lutterveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lutterveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lutterveld of met bevallingsverlof bent in Lutterveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lutterveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lutterveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lutterveld
 • Als u in Lutterveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lutterveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Lutterveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lutterveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lutterveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lutterveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lutterveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lutterveld. Uitzonderingen in Lutterveld;
 • Als uw werkgever in Lutterveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lutterveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lutterveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lutterveld niet geschikt voor uw werk in Lutterveld of
 • u functioneert niet voldoende in Lutterveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lutterveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lutterveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lutterveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lutterveld verblijft, dan mag uw werkgever in Lutterveld u eveneens wel ontslaan.