Ontslag Lutterhartje

Uw werkgever in Lutterhartje mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lutterhartje zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lutterhartje

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lutterhartje. Uw werkgever in Lutterhartje mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lutterhartje arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lutterhartje niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lutterhartje te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lutterhartje u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lutterhartje of met bevallingsverlof bent in Lutterhartje.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lutterhartje kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lutterhartje die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lutterhartje
 • Als u in Lutterhartje lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lutterhartje wilt opnemen;
 • Omdat u in Lutterhartje lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lutterhartje lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lutterhartje wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lutterhartje op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lutterhartje

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lutterhartje. Uitzonderingen in Lutterhartje;
 • Als uw werkgever in Lutterhartje bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lutterhartje aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lutterhartje gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lutterhartje niet geschikt voor uw werk in Lutterhartje of
 • u functioneert niet voldoende in Lutterhartje.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lutterhartje

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lutterhartje niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lutterhartje of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lutterhartje verblijft, dan mag uw werkgever in Lutterhartje u eveneens wel ontslaan.