Ontslag Luttenberg

Uw werkgever in Luttenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Luttenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Luttenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Luttenberg. Uw werkgever in Luttenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Luttenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Luttenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Luttenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Luttenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Luttenberg of met bevallingsverlof bent in Luttenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Luttenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Luttenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Luttenberg
 • Als u in Luttenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Luttenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Luttenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Luttenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Luttenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Luttenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Luttenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Luttenberg. Uitzonderingen in Luttenberg;
 • Als uw werkgever in Luttenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Luttenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Luttenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Luttenberg niet geschikt voor uw werk in Luttenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Luttenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Luttenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Luttenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Luttenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Luttenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Luttenberg u eveneens wel ontslaan.