Ontslag Lutten-oever

Uw werkgever in Lutten-oever mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lutten-oever zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lutten-oever

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lutten-oever. Uw werkgever in Lutten-oever mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lutten-oever arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lutten-oever niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lutten-oever te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lutten-oever u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lutten-oever of met bevallingsverlof bent in Lutten-oever.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lutten-oever kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lutten-oever die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lutten-oever
 • Als u in Lutten-oever lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lutten-oever wilt opnemen;
 • Omdat u in Lutten-oever lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lutten-oever lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lutten-oever wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lutten-oever op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lutten-oever

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lutten-oever. Uitzonderingen in Lutten-oever;
 • Als uw werkgever in Lutten-oever bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lutten-oever aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lutten-oever gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lutten-oever niet geschikt voor uw werk in Lutten-oever of
 • u functioneert niet voldoende in Lutten-oever.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lutten-oever

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lutten-oever niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lutten-oever of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lutten-oever verblijft, dan mag uw werkgever in Lutten-oever u eveneens wel ontslaan.