Ontslag Lutten

Uw werkgever in Lutten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lutten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lutten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lutten. Uw werkgever in Lutten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lutten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lutten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lutten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lutten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lutten of met bevallingsverlof bent in Lutten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lutten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lutten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lutten
 • Als u in Lutten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lutten wilt opnemen;
 • Omdat u in Lutten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lutten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lutten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lutten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lutten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lutten. Uitzonderingen in Lutten;
 • Als uw werkgever in Lutten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lutten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lutten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lutten niet geschikt voor uw werk in Lutten of
 • u functioneert niet voldoende in Lutten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lutten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lutten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lutten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lutten verblijft, dan mag uw werkgever in Lutten u eveneens wel ontslaan.