Ontslag Luttelherpt

Uw werkgever in Luttelherpt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Luttelherpt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Luttelherpt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Luttelherpt. Uw werkgever in Luttelherpt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Luttelherpt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Luttelherpt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Luttelherpt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Luttelherpt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Luttelherpt of met bevallingsverlof bent in Luttelherpt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Luttelherpt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Luttelherpt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Luttelherpt
 • Als u in Luttelherpt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Luttelherpt wilt opnemen;
 • Omdat u in Luttelherpt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Luttelherpt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Luttelherpt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Luttelherpt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Luttelherpt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Luttelherpt. Uitzonderingen in Luttelherpt;
 • Als uw werkgever in Luttelherpt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Luttelherpt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Luttelherpt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Luttelherpt niet geschikt voor uw werk in Luttelherpt of
 • u functioneert niet voldoende in Luttelherpt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Luttelherpt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Luttelherpt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Luttelherpt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Luttelherpt verblijft, dan mag uw werkgever in Luttelherpt u eveneens wel ontslaan.