Ontslag Luttelgeest

Uw werkgever in Luttelgeest mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Luttelgeest zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Luttelgeest

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Luttelgeest. Uw werkgever in Luttelgeest mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Luttelgeest arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Luttelgeest niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Luttelgeest te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Luttelgeest u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Luttelgeest of met bevallingsverlof bent in Luttelgeest.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Luttelgeest kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Luttelgeest die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Luttelgeest
 • Als u in Luttelgeest lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Luttelgeest wilt opnemen;
 • Omdat u in Luttelgeest lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Luttelgeest lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Luttelgeest wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Luttelgeest op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Luttelgeest

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Luttelgeest. Uitzonderingen in Luttelgeest;
 • Als uw werkgever in Luttelgeest bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Luttelgeest aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Luttelgeest gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Luttelgeest niet geschikt voor uw werk in Luttelgeest of
 • u functioneert niet voldoende in Luttelgeest.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Luttelgeest

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Luttelgeest niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Luttelgeest of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Luttelgeest verblijft, dan mag uw werkgever in Luttelgeest u eveneens wel ontslaan.