Ontslag Lutkepost /lytsepost

Uw werkgever in Lutkepost /lytsepost mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lutkepost /lytsepost zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lutkepost /lytsepost

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lutkepost /lytsepost. Uw werkgever in Lutkepost /lytsepost mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lutkepost /lytsepost arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lutkepost /lytsepost niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lutkepost /lytsepost te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lutkepost /lytsepost u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lutkepost /lytsepost of met bevallingsverlof bent in Lutkepost /lytsepost.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lutkepost /lytsepost kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lutkepost /lytsepost die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lutkepost /lytsepost
 • Als u in Lutkepost /lytsepost lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lutkepost /lytsepost wilt opnemen;
 • Omdat u in Lutkepost /lytsepost lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lutkepost /lytsepost lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lutkepost /lytsepost wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lutkepost /lytsepost op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lutkepost /lytsepost

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lutkepost /lytsepost. Uitzonderingen in Lutkepost /lytsepost;
 • Als uw werkgever in Lutkepost /lytsepost bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lutkepost /lytsepost aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lutkepost /lytsepost gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lutkepost /lytsepost niet geschikt voor uw werk in Lutkepost /lytsepost of
 • u functioneert niet voldoende in Lutkepost /lytsepost.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lutkepost /lytsepost

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lutkepost /lytsepost niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lutkepost /lytsepost of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lutkepost /lytsepost verblijft, dan mag uw werkgever in Lutkepost /lytsepost u eveneens wel ontslaan.