Ontslag Lutjewolde

Uw werkgever in Lutjewolde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lutjewolde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lutjewolde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lutjewolde. Uw werkgever in Lutjewolde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lutjewolde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lutjewolde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lutjewolde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lutjewolde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lutjewolde of met bevallingsverlof bent in Lutjewolde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lutjewolde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lutjewolde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lutjewolde
 • Als u in Lutjewolde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lutjewolde wilt opnemen;
 • Omdat u in Lutjewolde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lutjewolde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lutjewolde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lutjewolde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lutjewolde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lutjewolde. Uitzonderingen in Lutjewolde;
 • Als uw werkgever in Lutjewolde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lutjewolde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lutjewolde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lutjewolde niet geschikt voor uw werk in Lutjewolde of
 • u functioneert niet voldoende in Lutjewolde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lutjewolde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lutjewolde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lutjewolde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lutjewolde verblijft, dan mag uw werkgever in Lutjewolde u eveneens wel ontslaan.