Ontslag Lutjewinkel

Uw werkgever in Lutjewinkel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lutjewinkel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lutjewinkel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lutjewinkel. Uw werkgever in Lutjewinkel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lutjewinkel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lutjewinkel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lutjewinkel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lutjewinkel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lutjewinkel of met bevallingsverlof bent in Lutjewinkel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lutjewinkel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lutjewinkel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lutjewinkel
 • Als u in Lutjewinkel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lutjewinkel wilt opnemen;
 • Omdat u in Lutjewinkel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lutjewinkel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lutjewinkel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lutjewinkel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lutjewinkel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lutjewinkel. Uitzonderingen in Lutjewinkel;
 • Als uw werkgever in Lutjewinkel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lutjewinkel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lutjewinkel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lutjewinkel niet geschikt voor uw werk in Lutjewinkel of
 • u functioneert niet voldoende in Lutjewinkel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lutjewinkel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lutjewinkel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lutjewinkel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lutjewinkel verblijft, dan mag uw werkgever in Lutjewinkel u eveneens wel ontslaan.