Ontslag Lutjewijtwerd

Uw werkgever in Lutjewijtwerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lutjewijtwerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lutjewijtwerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lutjewijtwerd. Uw werkgever in Lutjewijtwerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lutjewijtwerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lutjewijtwerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lutjewijtwerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lutjewijtwerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lutjewijtwerd of met bevallingsverlof bent in Lutjewijtwerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lutjewijtwerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lutjewijtwerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lutjewijtwerd
 • Als u in Lutjewijtwerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lutjewijtwerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Lutjewijtwerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lutjewijtwerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lutjewijtwerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lutjewijtwerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lutjewijtwerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lutjewijtwerd. Uitzonderingen in Lutjewijtwerd;
 • Als uw werkgever in Lutjewijtwerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lutjewijtwerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lutjewijtwerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lutjewijtwerd niet geschikt voor uw werk in Lutjewijtwerd of
 • u functioneert niet voldoende in Lutjewijtwerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lutjewijtwerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lutjewijtwerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lutjewijtwerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lutjewijtwerd verblijft, dan mag uw werkgever in Lutjewijtwerd u eveneens wel ontslaan.