Ontslag Lutjerijp

Uw werkgever in Lutjerijp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lutjerijp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lutjerijp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lutjerijp. Uw werkgever in Lutjerijp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lutjerijp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lutjerijp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lutjerijp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lutjerijp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lutjerijp of met bevallingsverlof bent in Lutjerijp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lutjerijp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lutjerijp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lutjerijp
 • Als u in Lutjerijp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lutjerijp wilt opnemen;
 • Omdat u in Lutjerijp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lutjerijp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lutjerijp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lutjerijp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lutjerijp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lutjerijp. Uitzonderingen in Lutjerijp;
 • Als uw werkgever in Lutjerijp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lutjerijp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lutjerijp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lutjerijp niet geschikt voor uw werk in Lutjerijp of
 • u functioneert niet voldoende in Lutjerijp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lutjerijp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lutjerijp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lutjerijp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lutjerijp verblijft, dan mag uw werkgever in Lutjerijp u eveneens wel ontslaan.