Ontslag Lutjelollum /lutsjelollum (?)

Uw werkgever in Lutjelollum /lutsjelollum (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lutjelollum /lutsjelollum (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lutjelollum /lutsjelollum (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lutjelollum /lutsjelollum (?). Uw werkgever in Lutjelollum /lutsjelollum (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lutjelollum /lutsjelollum (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lutjelollum /lutsjelollum (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lutjelollum /lutsjelollum (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lutjelollum /lutsjelollum (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lutjelollum /lutsjelollum (?) of met bevallingsverlof bent in Lutjelollum /lutsjelollum (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lutjelollum /lutsjelollum (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lutjelollum /lutsjelollum (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lutjelollum /lutsjelollum (?)
 • Als u in Lutjelollum /lutsjelollum (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lutjelollum /lutsjelollum (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Lutjelollum /lutsjelollum (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lutjelollum /lutsjelollum (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lutjelollum /lutsjelollum (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lutjelollum /lutsjelollum (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lutjelollum /lutsjelollum (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lutjelollum /lutsjelollum (?). Uitzonderingen in Lutjelollum /lutsjelollum (?);
 • Als uw werkgever in Lutjelollum /lutsjelollum (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lutjelollum /lutsjelollum (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lutjelollum /lutsjelollum (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lutjelollum /lutsjelollum (?) niet geschikt voor uw werk in Lutjelollum /lutsjelollum (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Lutjelollum /lutsjelollum (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lutjelollum /lutsjelollum (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lutjelollum /lutsjelollum (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lutjelollum /lutsjelollum (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lutjelollum /lutsjelollum (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Lutjelollum /lutsjelollum (?) u eveneens wel ontslaan.