Ontslag Lutjegast

Uw werkgever in Lutjegast mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lutjegast zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lutjegast

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lutjegast. Uw werkgever in Lutjegast mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lutjegast arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lutjegast niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lutjegast te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lutjegast u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lutjegast of met bevallingsverlof bent in Lutjegast.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lutjegast kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lutjegast die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lutjegast
 • Als u in Lutjegast lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lutjegast wilt opnemen;
 • Omdat u in Lutjegast lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lutjegast lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lutjegast wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lutjegast op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lutjegast

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lutjegast. Uitzonderingen in Lutjegast;
 • Als uw werkgever in Lutjegast bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lutjegast aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lutjegast gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lutjegast niet geschikt voor uw werk in Lutjegast of
 • u functioneert niet voldoende in Lutjegast.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lutjegast

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lutjegast niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lutjegast of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lutjegast verblijft, dan mag uw werkgever in Lutjegast u eveneens wel ontslaan.