Ontslag Lutjebroek

Uw werkgever in Lutjebroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lutjebroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lutjebroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lutjebroek. Uw werkgever in Lutjebroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lutjebroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lutjebroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lutjebroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lutjebroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lutjebroek of met bevallingsverlof bent in Lutjebroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lutjebroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lutjebroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lutjebroek
 • Als u in Lutjebroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lutjebroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Lutjebroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lutjebroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lutjebroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lutjebroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lutjebroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lutjebroek. Uitzonderingen in Lutjebroek;
 • Als uw werkgever in Lutjebroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lutjebroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lutjebroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lutjebroek niet geschikt voor uw werk in Lutjebroek of
 • u functioneert niet voldoende in Lutjebroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lutjebroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lutjebroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lutjebroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lutjebroek verblijft, dan mag uw werkgever in Lutjebroek u eveneens wel ontslaan.