Ontslag Luntershoek

Uw werkgever in Luntershoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Luntershoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Luntershoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Luntershoek. Uw werkgever in Luntershoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Luntershoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Luntershoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Luntershoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Luntershoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Luntershoek of met bevallingsverlof bent in Luntershoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Luntershoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Luntershoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Luntershoek
 • Als u in Luntershoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Luntershoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Luntershoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Luntershoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Luntershoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Luntershoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Luntershoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Luntershoek. Uitzonderingen in Luntershoek;
 • Als uw werkgever in Luntershoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Luntershoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Luntershoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Luntershoek niet geschikt voor uw werk in Luntershoek of
 • u functioneert niet voldoende in Luntershoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Luntershoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Luntershoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Luntershoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Luntershoek verblijft, dan mag uw werkgever in Luntershoek u eveneens wel ontslaan.