Ontslag Lunteren

Uw werkgever in Lunteren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lunteren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lunteren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lunteren. Uw werkgever in Lunteren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lunteren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lunteren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lunteren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lunteren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lunteren of met bevallingsverlof bent in Lunteren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lunteren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lunteren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lunteren
 • Als u in Lunteren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lunteren wilt opnemen;
 • Omdat u in Lunteren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lunteren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lunteren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lunteren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lunteren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lunteren. Uitzonderingen in Lunteren;
 • Als uw werkgever in Lunteren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lunteren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lunteren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lunteren niet geschikt voor uw werk in Lunteren of
 • u functioneert niet voldoende in Lunteren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lunteren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lunteren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lunteren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lunteren verblijft, dan mag uw werkgever in Lunteren u eveneens wel ontslaan.