Ontslag Lunssloten

Uw werkgever in Lunssloten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lunssloten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lunssloten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lunssloten. Uw werkgever in Lunssloten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lunssloten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lunssloten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lunssloten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lunssloten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lunssloten of met bevallingsverlof bent in Lunssloten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lunssloten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lunssloten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lunssloten
 • Als u in Lunssloten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lunssloten wilt opnemen;
 • Omdat u in Lunssloten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lunssloten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lunssloten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lunssloten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lunssloten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lunssloten. Uitzonderingen in Lunssloten;
 • Als uw werkgever in Lunssloten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lunssloten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lunssloten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lunssloten niet geschikt voor uw werk in Lunssloten of
 • u functioneert niet voldoende in Lunssloten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lunssloten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lunssloten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lunssloten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lunssloten verblijft, dan mag uw werkgever in Lunssloten u eveneens wel ontslaan.