Ontslag Lunen

Uw werkgever in Lunen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lunen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lunen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lunen. Uw werkgever in Lunen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lunen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lunen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lunen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lunen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lunen of met bevallingsverlof bent in Lunen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lunen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lunen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lunen
 • Als u in Lunen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lunen wilt opnemen;
 • Omdat u in Lunen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lunen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lunen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lunen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lunen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lunen. Uitzonderingen in Lunen;
 • Als uw werkgever in Lunen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lunen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lunen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lunen niet geschikt voor uw werk in Lunen of
 • u functioneert niet voldoende in Lunen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lunen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lunen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lunen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lunen verblijft, dan mag uw werkgever in Lunen u eveneens wel ontslaan.