Ontslag Lula

Uw werkgever in Lula mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lula zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lula

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lula. Uw werkgever in Lula mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lula arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lula niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lula te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lula u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lula of met bevallingsverlof bent in Lula.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lula kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lula die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lula
 • Als u in Lula lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lula wilt opnemen;
 • Omdat u in Lula lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lula lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lula wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lula op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lula

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lula. Uitzonderingen in Lula;
 • Als uw werkgever in Lula bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lula aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lula gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lula niet geschikt voor uw werk in Lula of
 • u functioneert niet voldoende in Lula.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lula

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lula niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lula of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lula verblijft, dan mag uw werkgever in Lula u eveneens wel ontslaan.