Ontslag Luitert

Uw werkgever in Luitert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Luitert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Luitert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Luitert. Uw werkgever in Luitert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Luitert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Luitert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Luitert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Luitert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Luitert of met bevallingsverlof bent in Luitert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Luitert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Luitert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Luitert
 • Als u in Luitert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Luitert wilt opnemen;
 • Omdat u in Luitert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Luitert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Luitert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Luitert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Luitert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Luitert. Uitzonderingen in Luitert;
 • Als uw werkgever in Luitert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Luitert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Luitert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Luitert niet geschikt voor uw werk in Luitert of
 • u functioneert niet voldoende in Luitert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Luitert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Luitert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Luitert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Luitert verblijft, dan mag uw werkgever in Luitert u eveneens wel ontslaan.