Ontslag Luissel

Uw werkgever in Luissel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Luissel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Luissel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Luissel. Uw werkgever in Luissel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Luissel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Luissel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Luissel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Luissel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Luissel of met bevallingsverlof bent in Luissel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Luissel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Luissel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Luissel
 • Als u in Luissel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Luissel wilt opnemen;
 • Omdat u in Luissel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Luissel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Luissel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Luissel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Luissel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Luissel. Uitzonderingen in Luissel;
 • Als uw werkgever in Luissel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Luissel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Luissel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Luissel niet geschikt voor uw werk in Luissel of
 • u functioneert niet voldoende in Luissel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Luissel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Luissel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Luissel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Luissel verblijft, dan mag uw werkgever in Luissel u eveneens wel ontslaan.