Ontslag Luinjeberd /lúnbert

Uw werkgever in Luinjeberd /lúnbert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Luinjeberd /lúnbert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Luinjeberd /lúnbert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Luinjeberd /lúnbert. Uw werkgever in Luinjeberd /lúnbert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Luinjeberd /lúnbert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Luinjeberd /lúnbert niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Luinjeberd /lúnbert te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Luinjeberd /lúnbert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Luinjeberd /lúnbert of met bevallingsverlof bent in Luinjeberd /lúnbert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Luinjeberd /lúnbert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Luinjeberd /lúnbert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Luinjeberd /lúnbert
 • Als u in Luinjeberd /lúnbert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Luinjeberd /lúnbert wilt opnemen;
 • Omdat u in Luinjeberd /lúnbert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Luinjeberd /lúnbert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Luinjeberd /lúnbert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Luinjeberd /lúnbert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Luinjeberd /lúnbert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Luinjeberd /lúnbert. Uitzonderingen in Luinjeberd /lúnbert;
 • Als uw werkgever in Luinjeberd /lúnbert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Luinjeberd /lúnbert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Luinjeberd /lúnbert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Luinjeberd /lúnbert niet geschikt voor uw werk in Luinjeberd /lúnbert of
 • u functioneert niet voldoende in Luinjeberd /lúnbert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Luinjeberd /lúnbert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Luinjeberd /lúnbert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Luinjeberd /lúnbert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Luinjeberd /lúnbert verblijft, dan mag uw werkgever in Luinjeberd /lúnbert u eveneens wel ontslaan.