Ontslag Luddeweer

Uw werkgever in Luddeweer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Luddeweer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Luddeweer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Luddeweer. Uw werkgever in Luddeweer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Luddeweer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Luddeweer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Luddeweer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Luddeweer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Luddeweer of met bevallingsverlof bent in Luddeweer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Luddeweer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Luddeweer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Luddeweer
 • Als u in Luddeweer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Luddeweer wilt opnemen;
 • Omdat u in Luddeweer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Luddeweer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Luddeweer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Luddeweer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Luddeweer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Luddeweer. Uitzonderingen in Luddeweer;
 • Als uw werkgever in Luddeweer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Luddeweer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Luddeweer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Luddeweer niet geschikt voor uw werk in Luddeweer of
 • u functioneert niet voldoende in Luddeweer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Luddeweer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Luddeweer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Luddeweer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Luddeweer verblijft, dan mag uw werkgever in Luddeweer u eveneens wel ontslaan.