Ontslag Luchtenveld

Uw werkgever in Luchtenveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Luchtenveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Luchtenveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Luchtenveld. Uw werkgever in Luchtenveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Luchtenveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Luchtenveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Luchtenveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Luchtenveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Luchtenveld of met bevallingsverlof bent in Luchtenveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Luchtenveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Luchtenveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Luchtenveld
 • Als u in Luchtenveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Luchtenveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Luchtenveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Luchtenveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Luchtenveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Luchtenveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Luchtenveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Luchtenveld. Uitzonderingen in Luchtenveld;
 • Als uw werkgever in Luchtenveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Luchtenveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Luchtenveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Luchtenveld niet geschikt voor uw werk in Luchtenveld of
 • u functioneert niet voldoende in Luchtenveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Luchtenveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Luchtenveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Luchtenveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Luchtenveld verblijft, dan mag uw werkgever in Luchtenveld u eveneens wel ontslaan.