Ontslag Luchtenburg

Uw werkgever in Luchtenburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Luchtenburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Luchtenburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Luchtenburg. Uw werkgever in Luchtenburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Luchtenburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Luchtenburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Luchtenburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Luchtenburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Luchtenburg of met bevallingsverlof bent in Luchtenburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Luchtenburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Luchtenburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Luchtenburg
 • Als u in Luchtenburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Luchtenburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Luchtenburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Luchtenburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Luchtenburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Luchtenburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Luchtenburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Luchtenburg. Uitzonderingen in Luchtenburg;
 • Als uw werkgever in Luchtenburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Luchtenburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Luchtenburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Luchtenburg niet geschikt voor uw werk in Luchtenburg of
 • u functioneert niet voldoende in Luchtenburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Luchtenburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Luchtenburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Luchtenburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Luchtenburg verblijft, dan mag uw werkgever in Luchtenburg u eveneens wel ontslaan.