Ontslag Luchen

Uw werkgever in Luchen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Luchen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Luchen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Luchen. Uw werkgever in Luchen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Luchen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Luchen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Luchen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Luchen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Luchen of met bevallingsverlof bent in Luchen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Luchen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Luchen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Luchen
 • Als u in Luchen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Luchen wilt opnemen;
 • Omdat u in Luchen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Luchen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Luchen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Luchen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Luchen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Luchen. Uitzonderingen in Luchen;
 • Als uw werkgever in Luchen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Luchen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Luchen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Luchen niet geschikt voor uw werk in Luchen of
 • u functioneert niet voldoende in Luchen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Luchen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Luchen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Luchen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Luchen verblijft, dan mag uw werkgever in Luchen u eveneens wel ontslaan.