Ontslag Lucaswolde

Uw werkgever in Lucaswolde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lucaswolde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lucaswolde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lucaswolde. Uw werkgever in Lucaswolde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lucaswolde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lucaswolde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lucaswolde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lucaswolde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lucaswolde of met bevallingsverlof bent in Lucaswolde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lucaswolde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lucaswolde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lucaswolde
 • Als u in Lucaswolde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lucaswolde wilt opnemen;
 • Omdat u in Lucaswolde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lucaswolde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lucaswolde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lucaswolde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lucaswolde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lucaswolde. Uitzonderingen in Lucaswolde;
 • Als uw werkgever in Lucaswolde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lucaswolde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lucaswolde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lucaswolde niet geschikt voor uw werk in Lucaswolde of
 • u functioneert niet voldoende in Lucaswolde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lucaswolde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lucaswolde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lucaswolde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lucaswolde verblijft, dan mag uw werkgever in Lucaswolde u eveneens wel ontslaan.