Ontslag Lubbinge

Uw werkgever in Lubbinge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lubbinge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lubbinge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lubbinge. Uw werkgever in Lubbinge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lubbinge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lubbinge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lubbinge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lubbinge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lubbinge of met bevallingsverlof bent in Lubbinge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lubbinge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lubbinge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lubbinge
 • Als u in Lubbinge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lubbinge wilt opnemen;
 • Omdat u in Lubbinge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lubbinge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lubbinge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lubbinge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lubbinge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lubbinge. Uitzonderingen in Lubbinge;
 • Als uw werkgever in Lubbinge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lubbinge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lubbinge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lubbinge niet geschikt voor uw werk in Lubbinge of
 • u functioneert niet voldoende in Lubbinge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lubbinge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lubbinge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lubbinge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lubbinge verblijft, dan mag uw werkgever in Lubbinge u eveneens wel ontslaan.