Ontslag Loveren

Uw werkgever in Loveren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Loveren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Loveren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Loveren. Uw werkgever in Loveren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Loveren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Loveren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Loveren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Loveren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Loveren of met bevallingsverlof bent in Loveren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Loveren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Loveren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Loveren
 • Als u in Loveren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Loveren wilt opnemen;
 • Omdat u in Loveren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Loveren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Loveren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Loveren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Loveren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Loveren. Uitzonderingen in Loveren;
 • Als uw werkgever in Loveren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Loveren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Loveren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Loveren niet geschikt voor uw werk in Loveren of
 • u functioneert niet voldoende in Loveren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Loveren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Loveren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Loveren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Loveren verblijft, dan mag uw werkgever in Loveren u eveneens wel ontslaan.