Ontslag Lovendaal

Uw werkgever in Lovendaal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lovendaal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lovendaal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lovendaal. Uw werkgever in Lovendaal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lovendaal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lovendaal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lovendaal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lovendaal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lovendaal of met bevallingsverlof bent in Lovendaal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lovendaal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lovendaal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lovendaal
 • Als u in Lovendaal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lovendaal wilt opnemen;
 • Omdat u in Lovendaal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lovendaal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lovendaal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lovendaal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lovendaal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lovendaal. Uitzonderingen in Lovendaal;
 • Als uw werkgever in Lovendaal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lovendaal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lovendaal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lovendaal niet geschikt voor uw werk in Lovendaal of
 • u functioneert niet voldoende in Lovendaal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lovendaal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lovendaal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lovendaal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lovendaal verblijft, dan mag uw werkgever in Lovendaal u eveneens wel ontslaan.