Ontslag Lottum

Uw werkgever in Lottum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lottum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lottum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lottum. Uw werkgever in Lottum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lottum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lottum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lottum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lottum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lottum of met bevallingsverlof bent in Lottum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lottum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lottum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lottum
 • Als u in Lottum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lottum wilt opnemen;
 • Omdat u in Lottum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lottum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lottum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lottum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lottum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lottum. Uitzonderingen in Lottum;
 • Als uw werkgever in Lottum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lottum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lottum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lottum niet geschikt voor uw werk in Lottum of
 • u functioneert niet voldoende in Lottum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lottum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lottum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lottum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lottum verblijft, dan mag uw werkgever in Lottum u eveneens wel ontslaan.