Ontslag Losser

Uw werkgever in Losser mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Losser zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Losser

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Losser. Uw werkgever in Losser mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Losser arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Losser niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Losser te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Losser u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Losser of met bevallingsverlof bent in Losser.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Losser kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Losser die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Losser
 • Als u in Losser lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Losser wilt opnemen;
 • Omdat u in Losser lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Losser lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Losser wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Losser op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Losser

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Losser. Uitzonderingen in Losser;
 • Als uw werkgever in Losser bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Losser aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Losser gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Losser niet geschikt voor uw werk in Losser of
 • u functioneert niet voldoende in Losser.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Losser

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Losser niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Losser of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Losser verblijft, dan mag uw werkgever in Losser u eveneens wel ontslaan.