Ontslag Losdorp

Uw werkgever in Losdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Losdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Losdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Losdorp. Uw werkgever in Losdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Losdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Losdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Losdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Losdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Losdorp of met bevallingsverlof bent in Losdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Losdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Losdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Losdorp
 • Als u in Losdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Losdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Losdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Losdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Losdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Losdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Losdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Losdorp. Uitzonderingen in Losdorp;
 • Als uw werkgever in Losdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Losdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Losdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Losdorp niet geschikt voor uw werk in Losdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Losdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Losdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Losdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Losdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Losdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Losdorp u eveneens wel ontslaan.