Ontslag Loppersum

Uw werkgever in Loppersum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Loppersum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Loppersum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Loppersum. Uw werkgever in Loppersum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Loppersum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Loppersum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Loppersum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Loppersum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Loppersum of met bevallingsverlof bent in Loppersum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Loppersum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Loppersum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Loppersum
 • Als u in Loppersum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Loppersum wilt opnemen;
 • Omdat u in Loppersum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Loppersum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Loppersum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Loppersum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Loppersum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Loppersum. Uitzonderingen in Loppersum;
 • Als uw werkgever in Loppersum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Loppersum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Loppersum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Loppersum niet geschikt voor uw werk in Loppersum of
 • u functioneert niet voldoende in Loppersum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Loppersum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Loppersum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Loppersum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Loppersum verblijft, dan mag uw werkgever in Loppersum u eveneens wel ontslaan.