Ontslag Lopikerkapel

Uw werkgever in Lopikerkapel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lopikerkapel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lopikerkapel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lopikerkapel. Uw werkgever in Lopikerkapel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lopikerkapel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lopikerkapel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lopikerkapel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lopikerkapel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lopikerkapel of met bevallingsverlof bent in Lopikerkapel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lopikerkapel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lopikerkapel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lopikerkapel
 • Als u in Lopikerkapel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lopikerkapel wilt opnemen;
 • Omdat u in Lopikerkapel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lopikerkapel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lopikerkapel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lopikerkapel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lopikerkapel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lopikerkapel. Uitzonderingen in Lopikerkapel;
 • Als uw werkgever in Lopikerkapel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lopikerkapel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lopikerkapel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lopikerkapel niet geschikt voor uw werk in Lopikerkapel of
 • u functioneert niet voldoende in Lopikerkapel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lopikerkapel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lopikerkapel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lopikerkapel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lopikerkapel verblijft, dan mag uw werkgever in Lopikerkapel u eveneens wel ontslaan.