Ontslag Lopik

Uw werkgever in Lopik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lopik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lopik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lopik. Uw werkgever in Lopik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lopik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lopik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lopik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lopik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lopik of met bevallingsverlof bent in Lopik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lopik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lopik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lopik
 • Als u in Lopik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lopik wilt opnemen;
 • Omdat u in Lopik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lopik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lopik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lopik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lopik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lopik. Uitzonderingen in Lopik;
 • Als uw werkgever in Lopik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lopik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lopik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lopik niet geschikt voor uw werk in Lopik of
 • u functioneert niet voldoende in Lopik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lopik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lopik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lopik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lopik verblijft, dan mag uw werkgever in Lopik u eveneens wel ontslaan.