Ontslag Loozen

Uw werkgever in Loozen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Loozen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Loozen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Loozen. Uw werkgever in Loozen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Loozen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Loozen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Loozen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Loozen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Loozen of met bevallingsverlof bent in Loozen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Loozen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Loozen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Loozen
 • Als u in Loozen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Loozen wilt opnemen;
 • Omdat u in Loozen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Loozen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Loozen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Loozen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Loozen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Loozen. Uitzonderingen in Loozen;
 • Als uw werkgever in Loozen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Loozen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Loozen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Loozen niet geschikt voor uw werk in Loozen of
 • u functioneert niet voldoende in Loozen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Loozen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Loozen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Loozen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Loozen verblijft, dan mag uw werkgever in Loozen u eveneens wel ontslaan.