Ontslag Looveer

Uw werkgever in Looveer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Looveer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Looveer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Looveer. Uw werkgever in Looveer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Looveer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Looveer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Looveer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Looveer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Looveer of met bevallingsverlof bent in Looveer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Looveer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Looveer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Looveer
 • Als u in Looveer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Looveer wilt opnemen;
 • Omdat u in Looveer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Looveer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Looveer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Looveer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Looveer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Looveer. Uitzonderingen in Looveer;
 • Als uw werkgever in Looveer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Looveer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Looveer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Looveer niet geschikt voor uw werk in Looveer of
 • u functioneert niet voldoende in Looveer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Looveer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Looveer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Looveer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Looveer verblijft, dan mag uw werkgever in Looveer u eveneens wel ontslaan.